Stalking

O stalkingu i konsekwencjach prawnych.

Czym jest stalking, skąd się wziął, czy jest przestępstwem, czy warto zwrócić się do adwokata? Nie każdy się nad tym zastanawiał i nie każdy wie jak to zagadnienie wygląda od strony prawnej. Stalking jako zjawisko współczesne jest coraz bardziej powszechne ze względu na stopień rozpowszechnienia usług teleinformatycznych. W tym artykule napiszę czym jest stalking, jak działa i jakie środki prawne można przedsięwziąć.

Stalking czyli uporczywe nękanie składa się z kilku czynników, na podstawie których może być zakwalifikowany jako czyn karalny. W interpretacji czynu może pomóc adwokat, ponieważ stalking jest czynem ściganym wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Do zjawiska stalkingu można zaliczyć wszelkie uporczywe próby kontaktu np.: dzwonienie, pisanie sms, wysyłanie wiadomości elektronicznych, nachodzenie, śledzenie, co prowadzi do uzasadnionego zaniepokojenia ofiary o swoje dobro, zdrowie, życie lub/i osoby najbliższe. Na stalking może się więc składać jednocześnie wiele czynów karalnych jak naruszenie prywatności, groźby, pomówienia, wykorzystywanie danych osobowych ofiary, podszywanie się. Jak już wspomniałem, teleinformatyzacja dała stalkerom nowe narzędzia i nową płaszczyznę do działania, coraz powszechniejsze jest nękanie, podszywanie się na portalach społecznościowych, wykorzystywanie zdjęć.
Zakwalifikowanie czynności jako nękanie wymaga długotrwałej powtarzalności, ponieważ pojedyncze czynności nie są prawnie zakazane.
Stalking jako uporczywe nękanie jest uregulowane przez art. 190a § 1 kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) w brzmieniu:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Zapis kwalifikujący stalking jako przestępstwo wszedł w życie dnia 6 czerwca 2011 roku.

W przypadku wystąpienia uporczywego nękania najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest unikanie interakcji z osobą nękającą oraz gromadzenie potencjalnych dowodów (zachowanie wiadomości, nagrywanie rozmów). Posiadając dowody możemy przyspieszyć sprawę zgłaszając się do adwokata, np. do Porady Prawne Tarnów by sporządzić wniosek o ściganie przestępstwa. Wcześniej incydenty można zgłosić na policję, przy czym warto pamiętać, że nie trzeba wskazywać osoby podejrzanej, wtedy śledztwo rozpocznie się w fazie in rem (actiones in rem – o charakterze rzeczowym, w sprawie) i znalezienie osoby nękającej zostanie przekazane organom ścigania.

W kolejnym cyklu artykułów napiszę o obronie koniecznej, jej zakresie i umocowaniu prawnym, a także o granicach obrony koniecznej i konsekwencjach jej przekroczenia.

Jeżeli Padłeś ofiarą stalkingu nie czekaj, skorzystaj z usług Adwokata, w celu uzyskania skutecznej pomocy.

Maciej Iwanczewski

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *