foto_w16793

Fałszywy alarm ze ‚złośliwości lub swawoli’

Wszczęcie fałszywego alarmu jest wykroczeniem i należy o tym pamiętać. Wielokrotnie w mediach podawano informacje o wszczęciu fałszywego alarmu będącego skutkiem ‚głupiego żartu’, który to żart stanowi wykroczenie lub nawet przestępstwo.

 

Należy pamiętać, że służby ratunkowe są ograniczone ilościowo oraz w pewnym stopniu finansowo, dlatego też wszczynanie fałszywego alarmu wiąże się nie tylko z poniesieniem niepotrzebnych kosztów, ale także możliwością pozbawienia pomocy osoby, która jej potrzebuje. Znanym kiedyś przypadkiem była sprawa człowieka, który wszedł na budynek hotelu bez zabezpieczeń w związku z czym został ukarany zgodnie z artykułem 66 kodeksu wykroczeń, który stanowi:

Art. 66. § 1. „Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.”

 

Artykuł ten jest jasny i nie trzeba go omawiać, wystarczy wczytać się w definicję, żeby pojąć w czym rzecz. Nawiązką w tym wypadku jest koszt poniesionej interwencji, jednak niejednokrotnie kary za spowodowanie ‚niepotrzebnych czynności’ są zbyt niskie, bowiem nieadekwatne do poniesionych strat, przez co ‚głupie żarty’ są dziś nadal aktualne, choć rzadsze niż kiedyś (w związku z większymi możliwościami wykrycia sprawcy). Przypadkiem mogącym stanowić przestępstwo jest krótko mówiąc wszczęcie fałszywego alarmu na dużą skalę. W przypadku, gdy sprawca jest narażony na konsekwencje prawne, najlepszym wyborem jest skorzystanie z pomocy Prawnika, takiego jak np. Porady Prawne Tarnów. Żeby być konkretnym napiszę, że osoby, które wiedzą, że zagrożenie jest fikcyjne zawiadamiają o tym zagrożeniu (życia, zdrowia i mienia) na dużą skalę lub stwarza sytuację mającą na celu wywołać przekonanie o faktycznym istnieniu takiego zagrożenia podlegają karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kwalifikację wywołania fałszywego alarmu jako przestępstwa zawarto w artykule 244a Kodeksu karnego.

 

Niezależnie od kwalifikacji czynu jako przestępstwo czy wykroczenie należy pamiętać, że wiąże się to z zaangażowaniem wielu służb, ich środków i czasu, w którym mogą pomóc komuś, kto tego faktycznie potrzebuje. Oprócz omówienia sytuacji, które mogą być różnie interpretowane chciałem także zamieścić przestrogę by niepotrzebnie nie informować służb o fikcyjnych zagrożeniach. Kary za ten czyn jako wykroczenie i jako przestępstwo nie są szczególnie wysokie a sprawcami często bywali młodzi ludzie. Fakt ten jest niepokojący, jednak zjawisko staje się coraz rzadsze i trzeba mieć nadzieję, że zaniknie całkowicie.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *